Opracowanie dokumentacji projektowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 224 /2016                                                                Tarnów, 08.08.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 29.07.2016 r. na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: PROGRESBUD Spółka z o.o. ul. Bartosza
Głowackiego 17, 32-500 Chrzanów

 

Zad Nr 2 Graniczna 8a                                                           -cena oferty –   10 824,00 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: NANA PROJECT Sp. z o.o. ul. Krakowska 47/15,
33-100 Tarnów

 

Zad Nr 1 Bernardyńska 24                                         -cena oferty –   13 159,00 zł

Zad Nr 3 oś. Zielone 3a                                              -cena oferty –   12 999,00 zł

 

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły najkorzystniejsze oferty.

 

Równocześnie informujemy, że umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami dnia 16.08.2016 r.

 


« wróć do listy