Remont kominów, przemurowanie kominów ponad dachem, remont czap kominowych
Nasz znak : DE/SZP/064/  227 /2016                                                                 Tarnów, 09.08.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 21.07.2016 r. na: „Remont kominów, przemurowanie kominów ponad dachem, remont czap kominowych
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

 

Zad Nr 1 – Mickiewicza 17                -        cena oferty   24 886,94 zł

Zad Nr 2 – Bóżnic 5                            -        cena oferty   38 474,20 zł

Zad Nr 3 – M.B. Fatimskiej 3             -        cena oferty     2 425,93 zł

Zad Nr 6 – Szpitalna 3                        -        cena oferty   42 262,73 zł

Zad Nr 7 – Dwernickiego 8                -        cena oferty     7 317,52 zł

Zad Nr 8 – Bóżnic 5A                         -        cena oferty   17 079,68 zł

Zad Nr 9 – Kupiecka 4                                   -        cena oferty   20 322,91 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.    Unieważniono postępowanie na Zad Nr 4Mickiewicza 21 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 21 zrezygnowała z wykonania zadania.

2.    Unieważniono postępowanie na Zad Nr 5Cegielniana 8 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Cegielniana 8 zrezygnowała z wykonania zadania.

3.    Unieważniono postępowanie na Zad Nr 10Szpitalna 6 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szpitalna 6 zrezygnowała z wykonania zadania.

4.    Unieważniono postępowanie na Zad Nr 11Lwowska 22 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 22 zrezygnowała z wyboru Wykonawcy.

5.    Unieważniono postępowanie na Zad Nr 12Warzywna 9 - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Warzywna 9 zrezygnowała z wykonania zadania. Złożone oferty przekraczają możliwości finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej.

6.    Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 17.08.2016 r.

 


« wróć do listy