Wymiana bram wejściowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 191 /2015                                                           Tarnów, 28.07.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 28.07.2015 r.  na: „Wymiana bram wejściowych na aluminium wraz z robotami towarzyszącymi do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krakowska 27 w Tarnowie” została wybrana n/w oferta
w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Firma Usługowo-Handlowa „WOL-BUD” Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

 

Krakowska 27                                             - cena oferty  15 876,00 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji. Oferta zgodna
z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów.

 

Równocześnie informujemy, że umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta
z wybranym Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 05.08.2015 r.


« wróć do listy