Remont chodników przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 230 /2016                                                                       Tarnów, 10.08.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.07.2016 r. na: „Remont chodników przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Firma MEX- BRUK Kazimierz Nytko ul. Orkana 142A, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 1 Starodąbrowska 9                           -        cena oferty   10 783,78 zł

Zad Nr 2 Bitwy pod Studziankami 3            -        cena oferty     4 730,78 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa ALEXANDER Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212 C

 

Zad Nr 3 Waryńskiego 12                              -        cena oferty   17 012,52 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.    Firma: Firma MEX- BRUK   Kazimierz Nytko ul. Orkana 142A, 33-100 Tarnów została wykluczona z udziału z postępowania na Zad Nr 3- Waryńskiego 12 - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wyraził zgody na poprawę pomyłek rachunkowych w złożonym kosztorysie ofertowym w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

2.    Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 18.08.2016 r.

 


« wróć do listy