Wymiana instalacji gazowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 232 /2016                                                                  Tarnów, 19.08.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 12.08.2016 r. na: „Wykonanie wymiany instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Rogoyskiego 21
w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk,
Chojnik 130, 33-180 Gromnik

 

Rogoyskiego 21                                   -        cena oferty  10 356,45 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.    Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 25.08.2016 r.

 


« wróć do listy