Wykonanie remontu komórek lokatorskich
Nasz znak : DE/SZP/064/ 261 /2016                                                                Tarnów, 05.09.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 12.08.2016 r. na: „Wykonanie remontu komórek lokatorskich znajdujących się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Andrzej Kuś, Biesna 135/3, 38-350 Bobowa

 

Zad Nr 1 Giełdowa 8a                         -        cena oferty  18 225,56 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowanie na Zad Nr 2 – Krzyska 13 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    dnia 12.09.2016 r.

 

 


« wróć do listy