Wymiana bram wejściowych na aluminium
Nasz znak : DE/SZP/064/ 284 /2016                                                                   Tarnów, 12.09.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 23.08.2016 r. na: „Wymiana bram wejściowych na aluminium wraz z robotami towarzyszącymi do budynku mieszkalnego przy ul. Budowlana 9 w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: GRAB Sp. z o.o. sp.k. Słotwiny 123A,
24-310 Karczmiska

 

Budowlana 9                                                 -        cena oferty  9 315,00 zł

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Firma Usługowo- Handlowa BART-BUT Dariusz Wełna z siedzibą ul. Krakowska 21, 32-830 Wojnicz została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału
    w postępowaniu.

W ofercie brak jest: aktualnej na okres realizacji Zamówienia polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego Zamówienia z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000 zł. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu
w wyznaczonym terminie.

  1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 20.09.2016 r.

 


« wróć do listy