Wymiana rynien w budynkach
Nasz znak : DE/SZP/064/ 285 /2016                                                                Tarnów, 12.09.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 05.09.2016 r. na: „Wymianę rynien w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: P.U.H. CANCER Adam Maciaszek,
ul. Okulickiego 3, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 1 – Bitwy pod Studziankami 3                  -        cena oferty     19 525,26 zł

 

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowanie na Zad Nr 2- Waryńskiego 16 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 20.09.2016 r.

 


« wróć do listy