Malowanie klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 299 /2016                                                                  Tarnów, 27.09.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 13.09.2016 r. na: „Malowanie klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się
w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 4 - złożona przez: HOUSEBUD Paweł Tomasik,
33-114 Rzuchowa 153

 

Zad Nr 2 – oś. 25-Lecia PRL 4                      -        cena oferty   27 969,36 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowanie na Zad Nr 1- oś. 25-Lecia PRL 3 - Wspólnota Mieszkaniowa

zrezygnowała z wyboru Wykonawcy.

  1. Firma Usługowo- Handlowa BART-BUT Dariusz Wełna, ul. Krakowska 21, 32-830 Wojnicz została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: aktualnej na okres realizacji Zamówienia polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego Zamówienia na kwotę co najmniej 50.000zł. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą
    7 dni od otrzymania zawiadomienia tj. 05.10.2016 r.

 


« wróć do listy