Remont chodników z dnia 18.07.2016r. - Unieważnienie
Nasz znak : DE/SZP/064/ 304 /2016                                                          Tarnów, dnia 29.09.2016 r.

 

 

 

Unieważnienie postępowania-

(uzupełnienie zawiadomienia z dn. 10.08.2016r.)

 

       Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie jako organizator przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.07.2016 r. na: „Remont chodników przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie.” informuje, że wybrany Wykonawca – Firma MEX- BRUK Kazimierz Nytko ul. Orkana 142A, 33-100 Tarnów zrezygnował z podpisania umowy na wykonanie zamówienia na Zad Nr 1 Starodąbrowska 9 oraz

Zad Nr 2 Bitwy pod Studziankami 3 w związku z powyższym Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. postanawia unieważnić postępowanie na w/w zadania.


« wróć do listy