Remont elewacji
Nasz znak : DE/SZP/064/ 303 /2016                                                                Tarnów, 28.09.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 16.09.2016 r. na: „Remont elewacji budynków znajdujących się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: Firma Budowlana „BUDOWLANI plus” Krzysztof Chrupek, 33-158 Szynwałd 283

 

Zad Nr 1 Wekslarska 6              -        cena oferty  11 970,67 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.    Unieważniono postępowanie na Zad Nr 2 – Wekslarska 2 i Zad Nr 3 – Krakowska 24 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2.    Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 06.10.2016 r.

 


« wróć do listy