Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z 21.09.2016r
Nasz znak : DE/SZP/064/ 319 /2016                                                                Tarnów, 03.10.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 21.09.2016 r. na: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych w budynkach administrowanych przez ZUM-1” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański, ul. Leśna 17a, 33-130 Radłów

 

ZUM-1                                       -        cena oferty    73 644,70 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Wykonawca: STOL-ART. mgr inż. Tadeusz Mucha Zbylitowska Góra, ul. Skotnik 65,
    33-113 Zgłobice został wykluczony z udziału w postępowaniu - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłożył błędny formularz ofertowy w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    dnia 11.10.2016 r.

 


« wróć do listy