Wymiana stolarki drewnianej nietypowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 321 /2016                                                         Tarnów, dnia 04.10.2016 r.

 

 

Uzupełnienie do zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 29.09.2016 r.

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie jako organizator przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 23.09.2016 r. na: „Wymiana stolarki drewnianej nietypowej w zasobach MZB znajdujących się w Tarnowie.” informuje, że wybrany Wykonawca – Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin zrezygnował z podpisania umowy na wykonanie Zad Nr 4 – Rynek 17 w związku z powyższym Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. wybrał ofertę złożoną przez:

 

Oferta oznaczona nr 5 –złożona przez firmę: Zakład Stolarski i Usługi Budowlane DREWNOSTYL Witold Śliwa, ul. Graniczna 4, 38-100 Strzyżów

 

Zad Nr 4- Rynek 17                                -cena oferty – 13 475,88 zł

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. dnia 12.10.2016 r.

 


« wróć do listy