Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Nasz znak : DE/SZP/064/ 322 /2016                                                                Tarnów, 04.10.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 23.09.2016 r. na: „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk, Chojnik 130, 33-180 Gromnik

 

Zad Nr 1 Malczewskiego 5/2                         -        cena oferty     9 915,03 zł

Zad Nr 2 Mościckiego 24/1                           -        cena oferty   10 699,28 zł

Zad Nr 3 Malczewskiego 5/22                      -        cena oferty   10 313,87 zł

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Wykonawca: SUNTRANS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/12, 37-200 Przeworsk został wykluczony
    z udziału w postępowaniu - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono brak wyceny materiałów w kosztorysach ofertowych w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    dnia 10.10.2016 r.

 


« wróć do listy