Remont pokrycia dachowego budynków
Nasz znak: DE/SZP/064/ 362 /2016                                                                  Tarnów, dnia 02.12.2016r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont pokrycia dachowego budynków znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 24.11.2016r. została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Blacharsko Dekarsko Budowlany Jan Pawełek,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Sanguszków 30                        -        cena oferty     14 375,78 zł

Zad Nr 2 – Piłsudskiego 29                        -        cena oferty     17 607,27 zł

Zad Nr 3 – Goldhammera 6                        -        cena oferty     11 207,27 zł

Zad Nr 4 – Spytki 1A                                 -        cena oferty     12 081,57 zł

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna
z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit. a Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
    z wybranym Wykonawcą dnia 06.12.2016r.

 

Zestawienie punktacji oferty:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100 % cena

 

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

1

Zakład Blacharsko Dekarsko Budowlany Jan Pawełek, ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów

100,00

100,00

100,00

100,00

 

                                                                                         


« wróć do listy