Malowanie klatek schodowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 184 /2017                                                           Tarnów, dnia 19.09.2017 r.

 

 

Uzupełnienie do zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 28.08.2017 r.

 

              Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie jako organizator przetargu nieograniczonego- inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.08.2017r. na: „Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się w Tarnowie przy ul. Bitwy pod Studziankami 3” informuje, że wybrany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Wykonawca – Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk, ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów zrezygnował z podpisania umowy na wykonanie zadania. W związku z powyższym Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. postanawia unieważnić w/w przetarg z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

 


« wróć do listy