Remont instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 34 /2017                                                                Tarnów, dnia 03.03.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 10.02.2017 r. na: „Remont instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w formule zaprojektuj
i wybuduj znajdujących się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 5– złożona przez firmę: Zakład Remontowo- Budowlany REMS Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 2- Pułaskiego 81                                              -cena oferty –   189 999,11 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz korzystną cenę. Wyboru Wykonawcy Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pułaskiego 81 dokonała na zebraniu Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.   Wybór wykonawcy na realizację zadania Nr 1- Szpitalna 6 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. 

2.   Firma: Zakład Elektroinstalacyjny Stanisław Sarad ul. Do Prochowni 24/10 33-100 Tarnów została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: informacji przedstawiającej potencjał kadrowy oraz wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

3.   Firma Usługowa EL-MAG Magdalena Mysona ul. Wojska Polskiego 18 39-215 Czarna została wykluczona z całości postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: informacji przedstawiającej potencjał kadrowy oraz wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

4.   Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 13.03.2017 r.

 


« wróć do listy