Rozbiórka budynku przy ul. A.M.B. Fatimskiej 8
Nasz znak : DE/SZP/064/ 117 /2015                                                  Tarnów, dnia 01.06.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert przeprowadzonego w dniu 25.05.2015r. na: „Rozbiórka budynku przy al. M. B. Fatimskiej 8 w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 8 –złożona przez firmę: Firma Usługowa „SPECKOP” Dariusz Poręba, Paszyn 283, 33-326 Mogilno

 

Al. M. B. Fatimskiej 8

rozbiórka budynku                                                                -cena oferty – 20 910,00 zł

wycena materiałów z rozbiórki budynku                               -cena oferty –      123,00 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w zaproszeniu do składania ofert. 

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą dnia 08.06.2015 r.

« wróć do listy