Adaptacja poddasza na cele mieszkalne wraz z instalacją wod- kan - Unieważnienie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 36 /2017                                                           Tarnów, dnia 06.03.2017 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z poźn. zm.) w postępowaniu na ,, Adaptacja poddasza na cele mieszkalne wraz z instalacją wod- kan, co., gaz i elektryczną budynku mieszkalnego przy ul. Gruntowa 9a w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 03.03.2017 r., unieważnia w/w przetarg - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu


« wróć do listy