Przetarg nieograniczony na remont elewacji
Nasz znak: DE/SZP/064/58/2017                                                         Tarnów, dnia 04.04.2017r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 03.04.2017r. na: „Remont elewacji ” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1:  złożona przez Zakład Remontowo – Budowlany „REMS” Stanisław Sak, 33 – 100 Tarnów, ul. Do Huty 17

 

 

Zad. Nr 2  al. M.B.Fatimskiej 10                              –  26 751,45 zł

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1. Wykonawca: BUDOWLANI PLUS Sp. z o.o., 33 – 100 Tarnów ul. Torowa 1 został wykluczony z udziału w części nr 2 al. M.B.Fatimskiej 10  w postępowaniu – nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji kosztorysowych w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

 

2. Zadania nr 1 ul. Krakowska 23 i nr 3 ul. Krakowska 24 zostają unieważnione ponieważ złożone oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zadań.  

 

3. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą dnia 10.04.2017r.


« wróć do listy