Wymianę stolarki okiennej na PCV
Nasz znak : DE/SZP/064/ 82 /2017                                                                Tarnów, dnia 05.06.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 02.06.2017 r. na: „Wymianę stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych
w budynkach znajdujących się w zasobach MZB.” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

Zad Nr 1- ZUM-2                                            -cena oferty –   16 027,23 zł

Zad Nr 2- ZUM-3                                            -cena oferty –   12 900,39 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.   Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą
dnia 13.06.2017 r.

 


« wróć do listy