Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 94 /2017                                                                Tarnów, dnia 19.06.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 09.06.2017 r. na: „Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych /stolarka drzwiowa typowa/ znajdujących się
w zasobach MZB” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański, ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

Zad Nr 1- drzwi ZUM-2                                              -cena oferty –     6 912,79 zł

Zad Nr 2- drzwi ZUM-3                                              -cena oferty –   25 015,85 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.   Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą
dnia 27.06.2017 r.

 


« wróć do listy