Remont posadzek w lokalach mieszkalnych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 104 /2017                                                              Tarnów, dnia 03.07.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 09.06.2017 r. na: „Remont posadzek w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach MZB.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur
33-150 Wola Rzędzińska 107A

Zad Nr 1- ZUM-2                                            -cena oferty –   19 744,71 zł

 

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez firmę: F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

Zad Nr 2- ZUM-3                                            -cena oferty –   69 771,60 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
dnia 11.07.2017 r.


« wróć do listy