Unieważnienie - Remont schodów na klatce schodowej
Nasz znak: DE/SZP/064/ 107 /2017                                                         Tarnów, dnia 03.07.2017 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                    Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Remont schodów na klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 10
w Tarnowie.” przeprowadzony w dniu 30.06.2017 r. - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


« wróć do listy