Unieważnienie - Remont kominów, przemurowanie kominów ponad dachem, remont czap kominowych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 108 /2017                                                         Tarnów, dnia 03.07.2017 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                    Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg poniżej 30 000 euro na ,, Remont kominów, przemurowanie kominów ponad dachem, remont czap kominowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie.” przeprowadzony w dniu 30.06.2017 r. - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


« wróć do listy