Remont poziomów kanalizacyjnych i remont posadzki w piwnicach
Nasz znak : DE/SZP/064/ 113 /2017                                                              Tarnów, dnia 06.07.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 30.06.2017 r. na: „Remont poziomów kanalizacyjnych i remont posadzki w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 10 w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta
w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MARTEX sp. z o.o., ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1- Mickiewicza 10                                           -cena oferty –   19 460,51 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.   Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 14.07.2017 r.


« wróć do listy