Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
Nasz znak : DE/SZP/064/ 117 /2017                                                               Tarnów, dnia 06.07.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 28.06.2017 r. na: „Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie.” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez firmę: Zakład Remontowo- Budowlany Chrupek Leszek, 33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 1- Cegielniana 6                                              -cena oferty –   31 133,52 zł

 

Oferta oznaczona nr 4– złożona przez firmę: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa ALEXANDER Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212C

Zad Nr 3- Lwowska 42                                                            -cena oferty –   18 997,19 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w warunkach zamówienia oraz przedstawiły korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.   Wybór Wykonawcy na realizację zadania Nr 2- Dwernickiego 10 zostanie ogłoszony
w późniejszym terminie. 

2.   Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
dnia 14.07.2017 r.


« wróć do listy