Remont chodników przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 116 /2017                                                               Tarnów, dnia 06.07.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 22.06.2017 r. na: „Remont chodników przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański, ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

Zad Nr 2- M. B. Fatimskiej 3                                      -cena oferty –   48 471,53 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.   Unieważniono postępowanie na Zad Nr 1- Bitwy pod Studziankami 3 - Wspólnota Mieszkaniowa zrezygnowała z wyboru Wykonawcy.

2.   Firma: WBK ul. Tarnowska 146, 33-170 Tuchów została wykluczona z postępowania – oferta Wykonawcy została złożona po terminie składania ofert.

3.   Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 14.07.2017 r.


« wróć do listy