Remont instalacji elektrycznej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 127 /2017                                                              Tarnów, dnia 14.07.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 05.07.2017 r. na: „Remont instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
ul. Waryńskiego 10 w formule zaprojektuj i wybuduj znajdującej się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: F.U.H. INSTALL KUKLA Łukasz Kukla, Breń 60A, 33-140 Lisia Góra

Zad Nr 1- Waryńskiego 10                                          -cena oferty –   57 582,00 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

 

Równocześnie informujemy, że:

1.   Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 24.07.2017 r.

 


« wróć do listy