Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 122 /2017                                                              Tarnów, dnia 11.07.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 28.06.2017 r. na: „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa ALEXANDER Aleksander Kuta, 33-150 Wola Rzędzińska 212 C

Zad Nr 1- Żwirki 4                                           -cena oferty –   25 935,74 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia oraz korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowanie na Zad Nr 2 – Krupnicza 15 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    dnia 19.07.2017 r.

 

 


« wróć do listy