Wymiana stolarki drzwiowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 123 /2017                                                              Tarnów, dnia 11.07.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 19.06.2017 r. na: „Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się
w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez firmę: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD,
ul. Leśna 17A, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1- Starodąbrowska 9                                       -cena oferty –   9 828,00 zł

Zad Nr 2- Szpitalna 7                                                   -cena oferty –   9 957,60 zł

Zad Nr 3- Waryńskiego 16                                          -cena oferty –   3 844,80 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą
    dnia 19.07.2017 r.

 


« wróć do listy