Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
Nasz znak : DE/SZP/064/   /2017                                                               Tarnów, dnia 11.07.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

(uzupełnienie zawiadomienia z dn. 06.07.2017)

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 28.06.2017 r. na: „Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się
w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: Firma Remontowo- Budowlana STAN-BUD Stanisław Stawarski, 33-114 Rzuchowa 286

 

Zad Nr 2- Dwernickiego 10                                            -cena oferty –   14 169,69 zł

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.    Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. dnia 19.07.2017 r.

 


« wróć do listy