Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Nasz znak: DE/SZP/064/ 136 /2017                                                           Tarnów, dnia 27.07.2017r.

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                 Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie jako organizator przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 11.07.2017 r. na ,,Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Lwowska 22 w Tarnowie.” - informuje, że Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
ul. Lwowska 22 zrezygnowała z wyboru Wykonawcy na realizację zadań przewidzianych w przetargu w związku z czym Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie unieważnia w/w przetarg.

 


« wróć do listy