Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
Nasz znak: DE/SZP/064/ 132 /2017                                                       Tarnów, dnia 27.07.2017 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                    Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Remont pokrycia dachowego
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie.” przeprowadzony w dniu 21.07.2017 r. - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


« wróć do listy