Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenażu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 144 /2017                                                              Tarnów, dnia 03.08.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 21.07.2017 r. na: „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenażu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krupnicza 15 znajdującej się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: EURO BUD Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 9,
33-100 Tarnów

Krupnicza 15                                                  -cena oferty –   182 803,75 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia oraz korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    dnia 11.08.2017 r.

 


« wróć do listy