Unieważnienie - Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy budynkach mieszkalnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 151 /2017                                                           Tarnów, dnia 16.08.2017r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.) postanawia unieważnić postępowanie przeprowadzone w dniu 16.08.2017 r., na ,,Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy budynkach mieszkalnych przy ul. Spytki 1A i 1C znajdujących się w Tarnowie.’’– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

           

 


« wróć do listy