Unieważnienie - Modernizacja instalacji domofonowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 153 /2017                                                     Tarnów, dnia 18.08.2017 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

(uzupełnienie zawiadomienia z dn. 27.07.2017r.)

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie jako organizator przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 22.06.2017 r. na: „Modernizacja instalacji domofonowej analogowej na cyfrową w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie.” informuje, że Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 10 zrezygnowała z wyboru Wykonawcy  w związku z powyższym Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. postanawia unieważnić postępowanie na w/w zadanie.

 


« wróć do listy