Docieplenie ściany zewnętrznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
Nasz znak : DE/SZP/064/ 156 /2017                                                             Tarnów, dnia 22.08.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.08.2017r. na: „Docieplenie ściany zewnętrznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się w Tarnowie przy ul. Żwirki 9.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: BUDOWLANI plus Sp. z o.o., ul. Torowa 1,
33-100 Tarnów

Zad Nr 1- Żwirki 9                               -cena oferty –   17 653,36 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.   Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 30.08.2017 r.

 

 


« wróć do listy