Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
 

Nasz znak : DE/SZP/064/ 166 /2017                                                               Tarnów, dnia 28.08.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.08.2017 r. na: „Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się w Tarnowie przy ul. Bitwy pod Studziankami 3” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez firmę: Zakład Malarsko Lakierniczy inż. Wacław Bąk,
ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Bitwy pod Studziankami 3                                          -cena oferty –   84 737,47 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Firma: Firma ANIFA Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola została wykluczona
    z udziału z postępowania - nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wyraził zgody na poprawę pomyłek rachunkowych w złożonym kosztorysie ofertowym w związku
    z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
    w postępowaniu.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    dnia 05.09.2017 r.

 

 


« wróć do listy