Wymiana drzwi wejściowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 130 /2015                                                           Tarnów, 12.06.2015 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 12.06.2015 r.  na: „Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych/stolarka drzwiowa typowa/ znajdujących się w zasobach MZB” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański, ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

 

ZUM-1                                   -        cena oferty    5 992,01 zł

ZUM-2                                   -        cena oferty       749,00 zł

ZUM-3                                   -        cena oferty  12 200,03 zł

 

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła najkorzystniejsze warunki techniczno – ekonomiczne i korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą
    w terminie 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 22.06.2015 r.

 


« wróć do listy