Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych /stolarka drzwiowa typowa/
Nasz znak : DE/SZP/064/ 216 /2017                                                              Tarnów, dnia 21.11.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 14.11.2017 r. na: „Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych /stolarka drzwiowa typowa/ znajdujących się
w zasobach MZB” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez firmę: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański, ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

 

Zad Nr 1- ZUM-1                                          -cena oferty –     25 058,16 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.   Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 29.11.2017 r.

 


« wróć do listy