Remont lokali mieszkalnych (pustostanów)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 217 /2017                                                                  Tarnów, dnia 23.11.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 31.10.2017r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik
ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zad Nr 4 – Oś. Niepodległości 6/39           -        cena oferty    24 391,10 zł

Zad Nr 5 – Żwirki 4/2                                 -        cena oferty      8 845,84 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Chrupek Leszek 33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 3 – Dwernickiego 18/23                 -        cena oferty    10 070,30 zł

Zad Nr 6 – Dwernickiego 18/24                 -        cena oferty    10 838,04 zł

Zad Nr 8 – Dwernickiego 18/40                 -        cena oferty    12 608,24 zł

 

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Burtnicza 6/60                           -        cena oferty    16 908,82 zł

Zad Nr 2 – Lwowska 61/54                         -        cena oferty    17 990,50 zł

Zad Nr 7 – Spytki 1C/17                             -        cena oferty      1 904,95 zł

 

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

 

Zamawiający informuje, że:

1.         Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MARTEX Sp. z o.o.
ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów
został wykluczony z udziału w części 3, 4, 5 postępowania na podst.
art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym
w zadaniu nr 3 – Dwernickiego 18/23, zadaniu nr 4 – OŚ. Niepodległości 6/39 oraz zadaniu nr 5 –
Żwirki 4/2 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego
z udziału w postępowaniu.

2.         Wykonawca: Tomasz Nowak, Dąbrówki Breńskie 89, 33-210 Olesno został wykluczony
z udziału w części 1, 2, 3 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 1 – Burtnicza 6/60, zadaniu nr 2 – Lwowska 61/54 oraz zadaniu nr 3 – Dwernickiego 18/23 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

3.         Wykonawca: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice został wykluczony z udziału w części 6 postępowania na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy– treść oferty nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym w zadaniu nr 6 – Dwernickiego 18/24
w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału
w postępowaniu.

4.    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 29.11.2017r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

Zad 8

1

Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

-

-

90,40

-

-

92,03

-

-

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MARTEX Sp. z o.o. ul. Zgody 81,
33-100 Tarnów

-

53,62

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

-

-

3

Tomasz Nowak, Dąbrówki Breńskie 89, 33-210 Olesno

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

4

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

-

-

-

100,00

100,00

Oferta odrzucona

-

93,77

5

Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

-

-

100,00

-

-

100,00

-

   100,00

6

BUDOWLANI plus
Sp. z o.o. ul. Torowa 1,
33-100 Tarnów

  90,12

94,35

-

78,54

85,99

-

-

-

7

F.P.U.H. „KONTRAS”
Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

  100,00

100,00

-

-

-

-

100,00

-

8

Firma Ogólnobudowlana
BIL-BUD Dariusz Bilski
33-114 Rzuchowa 74A

59,67

-

60,68

-

-

64,19

-

67,09

 

 


« wróć do listy