Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 226 /2017                                                             Tarnów, dnia 11.12.2017r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 24.11.2017r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Firma Usługowa „TRÓJKĄT” Sarat Grażyna,
ul. Burtnicza 6/90, 33-100 Tarnów

Zadanie Nr 1 – ZUM-1

Obowiązki podstawowe I (roboty wewnętrzne) -                                         2 594,74 zł brutto

Obowiązki podstawowe II (roboty zewnętrzne) -                                       10 647,98 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I (odśnieżanie w dni świąteczne) -                                18,00 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II (tereny zielone) -                                                      796,16 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie I (mycie okien) -                                              61,44 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie II (sprzątanie strychów i piwnic) -                    8,91 zł brutto

Średnia wartość miesięczna:                                                                        14 127,23 zł brutto

                                                                                                                        

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Firma Usługowo- Sprzątająca „DANEX” Daniela Kawik, 33-158 Szynwałd 173

Zadanie Nr 2 – ZUM-2

Obowiązki podstawowe I (roboty wewnętrzne) -                                         1 482,89 zł brutto

Obowiązki podstawowe II (roboty zewnętrzne) -                                         4 225,55 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I (odśnieżanie w dni świąteczne) -                                33,75 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II (tereny zielone) -                                                      741,31 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie I (mycie okien) -                                            232,85 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie II (sprzątanie strychów i piwnic) -                   23,68 zł brutto

Średnia wartość miesięczna:                                                                            6 740,03 zł brutto

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa „CHAJEC” Janina Chajec, ul. Mickiewicza 21/9, 33-100 Tarnów

Zadanie Nr 3 – ZUM-3 cz.1

Obowiązki podstawowe I (roboty wewnętrzne) -                                         1 264,37 zł brutto

Obowiązki podstawowe II (roboty zewnętrzne) -                                         8 064,13 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I (odśnieżanie w dni świąteczne) -                                29,16 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II (tereny zielone) -                                                   2 532,43 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie I (mycie okien) -                                            153,79 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie II (sprzątanie strychów i piwnic) -                   50,55 zł brutto

Średnia wartość miesięczna:                                                                        12 094,43 zł brutto

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur,
33-150 Wola Rzędzińska 107A

Zadanie Nr 4 – ZUM-3 cz.2

Obowiązki podstawowe I (roboty wewnętrzne) -                                            646,40 zł brutto

Obowiązki podstawowe II (roboty zewnętrzne) -                                         5 650,31 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I (odśnieżanie w dni świąteczne) -                                29,12 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II (tereny zielone) -                                                   1 518,87 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie I (mycie okien) -                                               47,48 zł brutto

Obowiązki na odrębne zlecenie II (sprzątanie strychów i piwnic) -                     6,59 zł brutto

Średnia wartość miesięczna:                                                                           7 898,77 zł brutto

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 18.12.2017 r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100 % ceny

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

1

Firma Usługowo- Sprzątająca „DANEX” Daniela Kawik,
33-158 Szynwałd 173

-

100,00

-

-

2

Punkt Center Sp. z o.o.
ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-254 Opole

64,88

-

-

-

3

Firma Usługowa „TRÓJKĄT” Sarat Grażyna, ul. Burtnicza 6/90,
33-100 Tarnów

100,00

-

-

-

4

REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur, 33-150 Wola Rzędzińska 107A

-

-

-

100,00

5

Firma Usługowo- Handlowa „CHAJEC” Janina Chajec,
ul. Mickiewicza 21/9,
33-100 Tarnów

-

-

100,00

-

 


« wróć do listy