Przetarg ofertowy na usuwanie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne koron drzew i krzewów
 

            Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie ogłasza przetarg ofertowy na usuwanie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne koron drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Spółkę, na rok 2018.

Poniżej podajemy tabele:

 

 

 

Tabela  obwodów drzew i oznaczenia czynności do wykonania:

Cena brutto za 1 drzewo.      

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

L.p.

Obwód

drzewa w cm

1

zł/szt.

2

zł/szt.

3

zł/szt.

4

zł/szt.

Razem

1

0-30

 

 

 

 

 

2

31-60

 

 

 

 

 

3

61-90

 

 

 

 

 

4

91-120

 

 

 

 

 

5

121-150

 

 

 

 

 

6

151-180

 

 

 

 

 

7

181-210

 

 

 

 

 

8

211-240

 

 

 

 

 

9

241-270

 

 

 

 

 

10

271-300

 

 

 

 

 

11

301-330

 

 

 

 

 

12

331-360

 

 

 

 

 

13

361-390

 

 

 

 

 

14

Pow. 390

 

 

 

 

 

15

Razem

 

 

 

 

 

 

Oznaczenia:

1 – usunięcie drzewa (bez usuwania pnia – karpy ) wraz z uprzątnięciem terenu

2 – wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew – zabiegi silne, łącznie z obniżeniem koron drzew do wysokości określonej każdorazowo w zleceniu

3 – wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew – zabiegi słabe

4 – usuwanie z koron drzew złamanych lub suchych gałęzi

 

 

 

 

Tabela krzewy i czynności do wykonania

 

L.p.

Wyszczególnienie

Cena brutto

1.

Usuwanie 1 szt. krzewu ( bez uwzględnienia wielkości krzewu ) bez usuwania korzeni

 

2.

Usuwanie 1 mb żywopłotu bez usuwania korzeni                                               

 

3.

Wykonanie cięcia pielęgnacyjnego 1 szt. krzewu

 

4.

Wykonanie cięcia pielęgnacyjnego 1 mb żywopłotu

 

5.

Razem

 

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach ( wraz z dokumentami Firmy: NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej  i referencjami ), należy złożyć w sekretariacie siedziby Zarządu Spółki   w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9 w terminie do dnia 24 stycznia 2018r.

Otwarcie ofert ( bez udziału oferentów ) nastąpi w dniu 26 stycznia 2018r.

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Pani Danuta Owca tel. 14 621 93 81 wew. 117.

 

 


« wróć do listy