Usuwanie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne
Nasz znak: DE – 235/1/18                                                                              Tarnów, dnia 02.02.2018r.

 

 

 

                                               Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że w postępowaniu ofertowym na usuwanie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne koron drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Spółkę na rok 2018 została wybrana n/w oferta:

 

Zakład Usługowo-Produkcyjny „KROKUS” January Miśkowiec 33 – 100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 9/79

 

W cenie brutto razem:

- pielęgnacja i wycinka drzew: 6.610,00 zł

- pielęgnacja i usuwanie krzewów: 70,00 zł

 

Uzasadnienie:

Wybrana Firma spełnia wszystkie wymagania określone w treści ogłoszenia. Oferta zgodna z kryterium oceny. 

 

 

 


« wróć do listy