Przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż samochodu
Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

odbywający się w drodze licytacji

 

na sprzedaż samochodu FIAT DOBLO CARGO rok produkcji 2005

 

w dniu 23.01.2015r. godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej
przy ul. Waryńskiego 9

 

FIAT DOBLO CARGO, 51kW/1248cm3, nr rejestracyjny: KT 43566, samochód ciężarowy, rok produkcji 2005, nr identyfikacyjny: ZFA22300005319063, przebieg 43122km, data pierwszej rejestracji 30.11.2005r., liczba miejsc: 5, rodzaj skrzyni biegów: manualna,

wyposażenie dodatkowe: kolor niebieski niemetalizowany, radioodtwarzacz, szyby regulowane elektrycznie, wspomaganie kierownicy, poduszka powietrzna kierowcy, centralny zamek z kluczykiem. Pojazd bezwypadkowy, zakupiony w salonie, pierwszy właściciel.

 

Cena wywoławcza 10.000,00 zł     (Słownie: dziesięć tysięcy złotych.)

Postąpienie 200zł

Wylicytowana cena jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).

 

Samochód można oglądać w dni robocze w terminie od 09.01.2015r. do 23.01.2015r. od godziny 8.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 14 621 93 81 wew. 123 ), osoba do kontaktu: Mariusz Szatko.

 

Wadium w kwocie 500zł (słownie: pięćset złotych) należy wpłacić na konto bankowe nr:

PKO S.A. 20 1240 4748 1111 0000 4875 0682, tak aby kwota wadium znalazła się na w/w koncie nie później niż w dniu i godzinie otwarcie przetargu  – podając w tytule na dowodzie wpłaty: Fiat doblo

 

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia,
a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ona przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

 

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo winny przedstawić dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium)

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

zdjęcia: http://moto.gratka.pl/tresc/fiat-doblo-i-17797351.html#8536cb69a6e37997,1


« wróć do listy