Remont elewacji i klatki schodowej wraz z izolacją ścian piwnic budynku przy ul. Wekslarska 2 - unieważnienie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 54 /2018 Tarnów, dnia 10.05.2018 r.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
 
Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z poźn. zm.) w postępowaniu na ,,Remont elewacji i klatki schodowej wraz z izolacją ścian piwnic
budynku przy ul. Wekslarska 2 w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 08.05.2018 r., unieważnia
w/w przetarg - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

« wróć do listy