Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (przeglądy instalacji 5 –letnie)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 154 /2018                                                       Tarnów, dnia 11.09.2018 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                    Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg poniżej 30 000 euro na „Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej (przeglądy instalacji 5 –letnie),   instalacji   odgromowej, instalacji   antyoblodzeniowej oraz sprawdzenie wyłączników p.poż. w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez MZB w Tarnowie wraz z usuwaniem drobnych usterek..” przeprowadzony
w dniu 05.09.2018 r. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 


« wróć do listy