Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego
Nasz znak: DE/SZP/064/ 155 /2018                                                       Tarnów, dnia 11.09.2018 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                    Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Waryńskiego 15 znajdującej się w Tarnowie.” przeprowadzony w dniu 05.09.2018 r. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


« wróć do listy