Remont schodów w parterze w budynku przy ul. Dębowa 1
Nasz znak: DE/SZP/064/ 158 /2018                                                       Tarnów, dnia 11.09.2018 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                    Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Remont schodów w parterze
w budynku przy ul. Dębowa 1 w Tarnowie.” przeprowadzony w dniu 11.09.2018 r. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


« wróć do listy